• حدود 1
  • حدود 2
  • حدود 3

به شرکت ما خوش آمدید

شرکت ما در سال 2011 تاسیس شد و به عرضه محصولات ذخیره سازی ابریشم، خدمات کارخانه های پوشاک داخلی و خارجی، محصولات پوشاک صادراتی به ایالات متحده، اروپا، ژاپن اختصاص داشت.در سال 2017 وزارت تجارت خارجی تأسیس شد.